Advertisement

緬甸人是世紀帝國2:王者崛起登場的東南亞文明。文明設計著重於僧侶象兵

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。