AgeOfEmpiresPL Wiki
Advertisement

Minuteman - szybka w treningu jednostka piechoty dostępna dla wszyskich europejskich cywilizacji. Indiańskie i azjatyckie cywilizacje posiadają Wojowników i Strażników.

Opis[]

Minutemani są tanią jednostka i mogą być szybko wytrenowani w ratuszu w erze odkryć. Minutemani nie są przydatni do atakowania przeciwników, ponieważ szybko tracą HP.

Przestają je tracić gdy został im tylko jeden punkt. Jakiekolwiek obrażenie zadane im wtedy zabije ich, co sprawia, że są całkowicie bezużyteczni, bo można ich wytrenować tylko raz na grę. Jednak Minutemani są silni przeciwko osadnikom przeciwnika. Minutemani są pomocni także w krótkich bitwach oraz w szybkich reakcjach na kryzys.

W dodatku Minutemani mogą być wytrenowani kartą metropolii o nazwie Milicja Kolonialna. Pozwala ona wytrenować ich jeszcze raz (w każdym ratuszu). Minutemani mogą być wytrenowani z jednego ratusza, ale są dobrym narzędziem do szybkiej jego obrony. Są również efektywni w dużej armii piechoty, ze względu na ich dobre ataki i bycie zabezpieczani przez współtowarzyszy. Sprawdza się to zwłaszcza przy Portugalii, gdyż posiadają wiele ratuszy, do czwartej ery jest możliwe posiadanie 20 Minutemanów dołączonych do armii małym kosztem. Nie możemy jednak zapominać o tym, że automatycznie tracą HP i dlatego nie powinni atakować odległych od ratusza miejsc, ponieważ przed dotarciem stracą całe HP.

Zaopatrzenie[]

Informacje z Gry[]

Minutemani to jednostka piesza o niezłej sile ataku i sporym zasięgu, ale i spadającej odporności. Gdy twoje miasto zostanie zaatakowane a ty nie dysponujesz akurat wojskiem do jego obrony możesz wezwać Minutemanów, którzy wyjdą z ratusza i rzucą się na napastników. Od chwili pojawienia się na planszy odporność Minutemonów zaczyna spadać, działając jako swego rodzaju licznik czasu, przez jaki będziesz mógł z nich korzystać. Gdy odporność spadnie do jednego, nadal będą mogli ruszać się i walczyć, ale kal]dy celny atak wroga ich zabije, więc najlepiej ubywać ich jedynie do obrony przed zaskakującym uderzeniem.

Historia[]

Minutemani to ochotnicze oddziały amerykańskich powstańców składające się z kolonistów deklarujących osiągnięcie gotowości do walki z Anglikami w ciągu minuty od ich ataku. Nie byli w [Inden konkretny sposób przeszkoleni i korzystali z swej prywatnej broni, używając w boju głównie zdolności nabytych podczas licznych polowań na zwierzynę leśną oraz indiańskich metod walki partyzanckiej. Właśnie dzięki temu ci powstający przeciw regularnemu wojsku rolnicy i rzemieślnicy byli nieprzewidywalni i skuteczni; do dziś dzień pomniki w Concord i Lexington upamiętniają pierwsze bitwy wojny rewolucyjnej, w których walczyli właśnie minutemani.

Advertisement