AgeOfEmpiresPL Wiki
Advertisement

Magazyn jest budowlą, którą można budować od Epoki Kamienia w Age of Empires. Jest to kluczowa budowla, do której Wieśniacy zanoszą ryby, mięso ze zwierząt, drewno, złoto i kamień. Ulepszenia zwiększające atak i obronę mogą zostać wykonane właśnie tutaj. Tarcze nie są osiągalne dla Egipcjan i Asyryjczyków. Metalurgia nie jest osiągalna dla Greków, Sumerów i Palmyryjczyków. Zbroja kolcza nie może zostać użyta przez cywilizację Choson. Kartagińczycy i Fenicjanie nie mogą wynaleźć zarówno metalurgii, jak i zbroi kolczej. Babilończycy są jedyną cywilizacją, która nie może wyprowadzić żadnych wynalazków z Epoki Żelaza w Magazynie.


Wynalazki[]

Wynalazki znalezione w Magazynie służą do poprawienia ogólnych statystyk jednostki danego rodzaju. Niektóre wynalazki nakładają się na jednostki innego typu. Część wynalazków z Epoki Żelaza znajdujących się tutaj jest wymagana do stworzenia potężnych jednostek.


Epoka narzędzi
[]

 • Narzędzia - +2 do ataku jednostek walczących wręcz
 • Skórzana zbroja dla piechoty - +2 do pancerza piechoty
 • Skórzana zbroja dla łuczników - +2 do pancerza łuczników
 • Skórzana zbroja dla kawalerii - +2 do pancerza kawalerii

Epoka brązu[]

 • Obróbka metalu - +2 do ataku jednostek walczących wręcz
 • Zbroja łuskowa dla piechoty - +2 do pancerza piechoty
 • Zbroja łuskowa dla łuczników - +2 do pancerza łuczników
 • Zbroja łuskowa dla kawalerii - +2 do pancerza kawalerii
 • Tarcza z brązu - +1 do pancerza piechoty przy ostrzale

Epoka żelaza[]

 • Metalurgia - +3 do ataku jednostek walczących wręcz
 • Zbroja kolcza dla piechoty - +2 do pancerza piechoty
 • Zbroja kolcza dla łuczników - +2 do pancerza łuczników
 • Zbroja kolcza dla kawalerii - +2 do pancerza kawalerii
 • Tarcza z żelaza - +1 do pancerza piechoty przy ostrzale
 • Dodatkowy pancerz - +1 do pancerza piechoty przy ostrzale (Rise of Rome)
Advertisement